Gebruiksvoorwaarden voor Elegance Blossom

Door de website te bezoeken op Elegance Blossom , gevestigd op kozel-bier.at, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's en digitale downloads, is eigendom van Elegance Blossom en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten.

Gebruikersgedrag

Van gebruikers wordt verwacht dat ze de website op verantwoorde wijze gebruiken en de rechten en waardigheid van anderen respecteren. Gebruikers stemmen ermee in de website niet voor illegale doeleinden te gebruiken en zich te houden aan alle relevante wet- en regelgeving tijdens het gebruik van de website.

Vrijwaring

De materialen op de Elegance Blossom-website worden geleverd 'zoals ze zijn'. We geven geen garanties, expliciet of impliciet, en wijzen hierbij alle andere garanties af en ontkennen deze, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.

Beperkingen

In geen geval zullen Elegance Blossom of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op de website van Elegance Blossom te gebruiken. website.

Wijzigingen

Elegance Blossom behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over een van onze voorwaarden, neem dan contact met ons op.